05 – Inline elementen

De vorige video demo ging over de block-level elementen. De inline elementen hebben geen directe eigen afmetingen, ze nemen de ruimte in van hun eigen omvang, of volgen de “tekstloop”, zoals een woord in een zin. Een voorbeeld: . Deze tag maakt de woorden vet (in de regel), maar heeft dus veredr geen eigen plaats of ruimte. Bekijk de video:

Plaats een bericht

  • (wordt hier niet vertoond)


4 + = zeven