Wat is CSS

Eerst moeten we even kijken wat CSS eigenlijk is…

CSS is een onderdeel van de client-side kant van webdesign. Client-side dat wil zeggen de dingen die door de browser worden afgehandeld.

Tot de client side behoren:

  • HTML – bepaalt de structuur van de pagina
  • CSS – bepaalt het uiterlijk van de pagina
  • Javascript – bepaalt het gedrag van de pagina

De CSS code wordt opgenomen of gekoppeld aan het HTML bestand. In de CSS code wordt aangegeven welke opmaak er van toepassing is op welke onderdelen van de structuur in het HTML bestand.

In de HTML pagina wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een bepaald onderdeel een alinea is, en een ander een hyperlink. In de CSS wordt aangegeven hoe een alinea moet worden opgemaakt, en hoe een hyperlink.

Er kunnen ook opmaakstijlen worden gemaakt die naar believen zijn te koppelen aan elk onderdeel van de HTML structuur.